Контакт

Сите информации за GARMIN во Македонија можете да ги добиете кај нас.
Контактирајте преку дадената форма или директно на +389 78 306 200

© 2019 Gizzo Consulting-authorized GARMIN dealer-ID 6530133-TaxNo MK4036009500170-Head Office:Bosilovo 357, 2431 Strumica, Macedonia | info@garmingps.mk | +389 78 306 200
Сподели